TV DIGITAL

Highlight Features

- ตัวเครื่องเล็กกะทัดรัด รับประกันตัวเครื่องถึง 2 ปี
- รองรับการตั้งรายการล่วงหน้า (EPG) ถึง 15 วัน
- รองรับการบันทึก (PVR) / หยุดเวลา (Timeshift)
- มีพอร์ต USB สามารถดูหนัง / ฟังเพลง / ดูภาพเป็นสไลด์โชว์ได้
- ระบบล็อคกันเด็ก บรรยายภาพด้วยเสียง (AD) ตั้งช่องโปรด (FAV 1, 2, 3, 4)
- ฟังก์ชั่นครบครัน รองรับเสียงหลายภาษา คำบรรยาย (SUB) และ เทเลเท็กซ์ (TTX)
- มีจอ LED บอกเลขช่องรายการ


วิธีการติดตั้ง กล่องทีวี ดิจิตอล

ท่านสามาถตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล ได้ที่นี่ http://dtvservicearea.nbtc.go.th/webpeople/

การเลือกเสาให้เหมาะกับพื้นที่สัญญาณทีวีดิจิตอล

1 เสา Active Standard

ใช้สำหรับ ระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร ระหว่างจุดส่งสัญญาณฯ ถึงบ้าน (ใช้ภายในบ้าน-อาคาร)


2 เสา Active High Gain
ใช้สำหรับ ระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร ระหว่างจุดส่งสัญญาณฯ ถึงบ้าน (ใช้ภายในบ้าน-อาคาร)

3 เสา Yaki 6E
ใช้สำหรับ ระยะทางประมาณ 30-50 กิโลเมตร ระหว่างจุดส่งสัญญาณฯถึงบ้าน (ได้รวมสายนำสัญญาณ 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)4 เสา Yaki 27E
ใช้สำหรับ ระยะทางประมาณ 80-100 กิโลเมตร ระหว่างจุดส่งสัญญาณฯถึงบ้าน (ได้รวมสายนำสัญญาณ 20 เมตร, หัวแจ็ค และฟันปลาล็อคเสา)


เอกสาร

Catalog
Presentation Powerpoint

อุปกรณ์เสริม

Digital TV Antenna